REKRUTTERING 

Mangler din bedrift viktige nøkkelpersoner med kompetanse innen byggfag? Med 35 års erfaring fra bransjen og de forskjellige fagfeltene vet vi hvilke spørsmål som skal stilles og hvem vi skal se etter.

Vi tilbyr rekruttering av blant annet:

  • Prosjektledere
  • Anleggsledere
  • Byggledere

Grundig gjennomgang av bedriftens behov og etterspørsel resulterer i et godt grunnlag til riktig rekruttering.

Hva kan vi bidra med?

  1. Søk og annonsering. Mesteparten av annonsering skjer via digitale medier. Vi søker i interne og eksterne kanditatbaser. Velg mellom å annonsere anonymt eller åpent med din bedrifts navn og logo –  det er opp til deg og din bedrift.
  2. Direkte søk. Mange ganger er ikke den kandidaten som passer best i din bedrift på aktivt jobbsøk presis når du trenger det. Gjennom søk i vårt nettverk og databaser leter vi etter å finne akkurat den du skal ha.
  3. Seleksjon, kvalitetssikring og vurdering. Til slutt er det du og din bedrift som tar valget om ansettelse.
  4. Spar Bemanning er kurset og sertifisert i rekrutteringsverktøyet OPTP for å kvalitetssikre hele rekrutteringsprosessen.